Heo Sữa Quay – Tuyệt đỉnh heo quay

Danh mục:

Mô tả

  • Heo Sữa nhỏ (1.7kg-1.9kg): 1,500,000đ
  • Heo Sữa trung (2.4kg-2.7kg): 1,750,000đ
  • Heo Sữa lớn (3.4kg-3.7kg): 2,000,000đ